Kombilerde sıcak su konforunun anlamı:
1 - Sıcak su musluğunu açtıktan sonra, kontrol panelinde ayarlanmış olan istenen sıcak su değerine ne kadar hızlı ulaşılıyor?
2 - Bu değere ulaştıktan sonra su sıcaklığındaki dalgalanmalar ne düzeyde oluyor?

Kombilerde sıcak su konforunu deneyler sonucunda derecelendiren standart, Avrupa Normu EN 13203’ tür:
* en düşük seviye sıcak su konforu
** orta seviye sıcak su konforu
*** en yüksek seviye sıcak su konforu

Kombilerde kullanma suyu sıcaklığı kontrolu: Sıcaklık sensörü ile
Kombinin kontrol panelinde ayarlanmış olan istenen sıcak su sıcaklığına göre, kombi modülasyon yaparak gerekli ısıtma gücünü kendisi ayarlar.
Kontrol panelinde ayarlanmış olan istenen sıcak su sıcaklığına gerçekten ulaşılıp ulaşılmadığını ise kombinin sıcak su çıkışında bulunan bir sıcaklık sensörü ölçer ve kontrol paneline bildirir.
Hassas elektronik çıkış sıcaklığı kontrolü sayesinde ,kontrol panelinde ayarlanmış olan sabit sıcaklıkta su alımı sağlanır, sıcaklık dalgalanmaları olmaz.
Vitopend 100-W WH1D kombi:
Daimi kapasite:
24,8 kW kombi: (ΔT = 30 K) 11,9 Litre/dak
31 kW kombi: (ΔT = 30 K) 14,8 Litre/dak
Su çıkış sıcaklığı ayar aralığı:
30 ila 57° C
Su çıkış sıcaklığı toleransı ± 1 K

Kombilerde kullanma suyu sıcaklığı kontrolu: Sıcaklık sensörü olmadan
Piyasadaki düşük özellikli bazı kombilerde ise, kombinin sıcak su çıkışında sıcaklık sensörü bulunmaz ve hassas elektronik sıcaklık kontrolü yapılamaz.
Bu tip cihazlarda, kombinin üzerinde bulunan sıcak su ayar düğmesinin gerçekte bir fonksiyonu yoktur.
Bu durumda sıcak suda sıcaklık ayarı nasıl yapılmaktadır?
Kombinin soğuk su hattında bulunan bir debi sabitleyici üzerinden, kombiden geçebilecek maks. kullanma suyu debisi sabitlenir.
Kombinin sıcak su ısıtma kapasitesi belldir (maks. 24 kW).Bu şartlar altında, kombinin sıcak su çıkışından belli bir sıcaklıkta su çıkacaktır (Q= m x c x ΔT).
Sakıncaları: Farklı şartlarda sıcak su konforunun bozulması
- Şebekeden gelen soğuk suyun sıcaklığı yaz/kış mevsimlerine göre değişir (örn. 10 – 15º C arasında). Bu durumda, sabit debide ve ısıtma gücünde yazın ve kışın farklı sıcak su sıcaklıkları elde edilir.
- Kombiden geçen su debisi, su basıncına veya dairedeki tüketime (açılan musluk sayısına) göre değişir. Bu durumda, sabit soğuk su giriş sıcaklığında ve ısıtma gücünde sıcak su sıcaklığı değişecektir.

Konbilerde Konfor Fonksiyonu
Yazın kombi sıcak su konumundayken, plakalı eşanjörün primer tarafındaki tesisat suyu, kazan sıcaklık sensörü yardımıyla yakl. 40º C sıcaklıkta tutulur.
Yani, yazın mahal ve sıcak su ısıtması talebi olmamasına rağmen, kombi sensörden aldığı komutla aralıklı olarak devreye girerek plakalı eşanjörü ısıtır.
Bu sayede plakalı eşanjördeki kullanma suyu da sıcak olarak tutulur.
1 - Sıcak su musluğu açıldığında kombi hemen sıcak su ısıtmasında çalışmaya başlar,
2 - Sıcak su borusundaki beklemiş soğuk su musluktan akıp gider,
3 - Ardından, plakalı eşanjörde 40º C’de sıcak olarak tutulmuş su musluktan akmaya başlar,
4 - Bu arada kombi zaten sıcak su musluğu açılınca sıcak su ısıtmasına başladığı için toparlanmış olur ve kontrol panelinde ayarlanmış olan sıcaklıkta su musluktan gelmeye devam eder.

Viessmann 2010 sunularından alıntı yapılmıştır !